Sau 6 năm, đố bạn nhận ra đây là trai đẹp từng làm dân tình chao đảo trong MV “Call Me Maybe” đấy? – GAY IS US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *