Tiểu Minh, zai mê gym và thi đấu, đã có vợ và 2 con - GAY IS US