Tương đương khoảng 3 triệu đồng. Nhưng nói trước mấy anh nhìn body ngon vậy cặc không như mấy má mong muốn nha.