ở Nhật tips tiền nhét vô quần sịp hay băng tay, lúc mấy A đến gần cho mình sờ cặc. Chọn A nào thì nói với quản lý book về. Show ở Nhật hiếm khi khoe cặc đa số mấy a Nhật vạm vỡ thì cặc kg to.