Ông Putin: ‘Tôi mà còn là tổng thống thì Nga sẽ không có hôn nhân đồng giới’ – GAY IS US

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *