Mới cầu hôn nhau trong đám cưới Tóc Tiên. Quân lớn là Ck-Pu là Vk – cả 2 đều là Ver, nhu cầu tình dục cao. Q hiền lành, Pu bay nhảy, thỉnh thoảng chơi grindr tìm some. Thích thoát lạc relax