Bảo Thanh cùng chồng thật xuống tận Cần Thơ thăm chồng trên phim – GAY IS US