Diễm Quỳnh lên tiếng khi nhiều người đẹp bị chê thiếu cá tính khi làm MC – GAY IS US

Diễm Quỳnh lên tiếng khi nhiều người đẹp bị chê thiếu cá tính khi làm MC