Nhật Kim Anh vẫn vui vì tình cảm của đồng nghiệp và fan dành cho mình – GAY IS US