Quốc Trường chia sẻ vẫn nên tin vào tình yêu – GAY IS US