Sao Việt 30/6/2019: ‘Vợ chồng’ BB Trần – Ngô Kiến Huy đồng tâm hiệp lực ‘dìm hàng’ Lan Ngọc; HH Ngọc Hân khẳng định sẽ sớm lấy chồng – GAY IS US

Sao Việt 30/6/2019: ‘Vợ chồng’ BB Trần – Ngô Kiến Huy đồng tâm hiệp lực ‘dìm hàng’ Lan Ngọc; HH Ngọc Hân khẳng định sẽ sớm lấy chồng