Tình tứ thế này nhưng Hoàng Yến Chibi khẳng định chỉ là bạn bè với Liên Bỉnh Phát – GAY IS US

Tình tứ thế này nhưng Hoàng Yến Chibi khẳng định chỉ là bạn bè với Liên Bỉnh Phát