Vũ Hà đập hộp vàng miếng Đàm Vĩnh Hưng tặng nhưng vẫn than trời vì… lỗ – GAY IS US

Vũ Hà đập hộp vàng miếng Đàm Vĩnh Hưng tặng nhưng vẫn than trời vì… lỗ