Em này mê gái lắm! Hay tập ở CityGym, ở ngoài nhìn phát biết trai thẳng ngay!