Trong đám đông luôn có một anh nổi bật. Gu tui nha! - GAY IS US